GENEALOGIE

Porod znamenal v minulosti pro ženu vždy riziko. Pokud se při něm vyskytly jakékoli komplikace, ocitla se žena i dítě v ohrožení života. K císařskému řezu se přistupovalo až jako k nejzazší variantě. Narkóza při domácím vesnickém porodu v 1. polovině 19. století ještě nebyla, zákrok se prováděl bez...
Spousta dříve běžných povolání dnes již neexistuje. Jedním z takových povolání byl i přesličkář - tedy člověk, co vyráběl přeslice. Přeslice sloužila ke zpracování příze, byla to vlastně dřevěná tyč, na kterou se připevnilo nejčastěji lněné nebo konopné předivo. Předivo tvořilo neuspořádaný...
Někdy chtěl zapisovatel do matriky strohé stránky nějak vyzdobit, obvykle najdeme zdobenou první stranu. Zde nechal vytrysknout svou kreativitu nečekaně uprostřed indexu (abecedního seznamu zapsaných) - malůvka pochází patrně z 2. poloviny 19. století (matrika narozených pro obec Ctiboř).
Docela hezká smrt...
Při výběru křestního jména v minulosti rodiče vycházeli z poměrně omezené skupiny jmen. Jména se dávala především po světcích, po kmotrech či předcích. Rodina mohla mít nějakého oblíbeného světce, velmi často se však vycházelo z toho, v jaké době se dítě narodilo, a jméno se volilo podle světce,...
Pokud se dítě narodilo do šlechtické rodiny, mohlo dostat (a obvykle dostalo) několik křestních jmen. V zápise z roku 1722 najdeme narození chlapce, který jich dostal 12 (Philipus, Jacobus, Franciscus de Paula, Melchior, Johannes Nepomuce, Nicolaus, Antonius, Josephus, Christophorus, Thadaeus,...
V minulosti bylo pro křesťana nemyslitelné, aby jeho dítě zemřelo bez křtu - duše takových dětí se nemohly dostat do nebe. V uvedeném latinském zápise z roku 1696 jde o křest chlapce, který byl druhý z dvojčat. Porod prvního proběhl úspěšně, u Fabiana však zřejmě došlo ke komplikacím a bylo jasné,...
Pokud byl váš děda či praděda vojákem v 1. světové válce, můžete o něm získat informace z vojenských záznamů. Zde i s vlastnoručním podpisem předka. V databázi legionářů můžete vyhledávat na stránkách vojenského archivu, online databáze padlých vojáků v 1. světové válce se...
Staré rodinné fotky jsou poklad... tato svatební fotka je z roku 1929. Snoubence čeká 10 šťastných let, potom je rozdělí válka. Nevěsta byla z české rodiny, ženich ze smíšeného česko-německého manželství a po válce zůstali roztrženi - ona v Československu, on v Německu a už se nikdy neviděli.

Kontakt

Petra Pokorná petraher@email.cz